PL
Aktualności
System Zarządzania Jakością
Nasza firma posiada udokumentowany, wdrożony i działający na co dzień System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.
Chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Mechanika Precyzyjna S.C. posiada udokumentowany, wdrożony i działający na co dzień System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.
 
Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:
 1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
 2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
 3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
 4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);
 5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
 6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
 8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).
   
   
Podejście procesowe stosowane w normie ISO 9001-2000